Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Khoi333

  Hỗ trợ trực tuyến

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bac_Ho_ra_di_tim_duong_cuu_nuoc.flv Moi_ngay_mot_niem_vui.mp3 HN_vang_BCM.swf Ha_trang.swf 3DTinh_co_gap_lai_nhau.swf Atrong_cay_lai_nho_den_nguoi.mp3 Tieng_hat_giau_rung_bac_bo_.mp3 Cuang_dan_mua_xuan.mp3 Khuc_hat_song_que_que.mp3 Huyenthoaimengocanh..mp3 ABACHO~1.jpg 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf 0.chao_co_nhac.swf 0.Toan_h-c_thu-ng_th-c.flv 0.AVSEQ061.flv 0.Nguoi_con_gai_song_La_-_Thu_hien.mp3 0.Down_on_the_farm_-_Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf 0.Friends_-_Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf IMG0036A.jpg IMG0038A.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Web của Đồng Bào Yêu Tổ Quốc.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  BẢNG CỬU CHƯƠNG CHIA HÀNH CHO TRẺ

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Khôi (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:28' 16-10-2009
  Dung lượng: 316.0 KB
  Số lượt tải: 31
  Số lượt thích: 0 người
  BẢNG CỬU CHƯƠNG CHIA
  DÀNH CHO TRẺ


  Trần Minh Khôi CĐSP NA
  1 : 1 = 0 Một chia một bằng không
  2 : 1 = 2 Hai chia một bằng hai
  3 : 1 = 3 Ba chia một bằng ba
  4 : 1 = 4 Bốn chia một bằng bốn
  5 : 1 = 5 Năm chia một bằng năm
  6 : 1 = 6 Sáu chia một bằng sáu
  7 : 1 = 7 Bảy chia một bằng bảy
  8 : 1 = 8 Tám chia một bằng tám
  9 : 1 = 9 Chín chia một bằng chín
  10 :1 = 10 Mười chia một bằng mười

  2 : 2 = 1 Hai chia hai bằng một
  4 : 2 = 2 Bốn chia hai bằng hai
  6 : 2 = 3 Sái chia hai bằng ba
  8 : 2 = 4 Tám chia hai bằng bốn
  10 : 2 = 5 Muời chia hai bằng năm
  12 : 2 = 6 Mười hai chia hai bằng sáu
  14 : 2 = 7 Mười bốn chia hai bằng bảy
  16 : 2 = 8 Mười sáu chia hai bằng tám
  18 : 2 = 9 Mười tám chia hai bằng chín
  20 : 2 = 10 Hai mươi chia hai bằng mười

  3 : 3 = 1 Ba chia ba bằng một
  6 : 3 = 2 Sáu chia ba bằng hai
  9 : 3 = 3 Chín chia ba bằng ba
  12 : 3 = 4 Mười hai chia ba bằng bốn
  15 : 3 = 5 Mười lăm chia ba bằng năm
  18 : 3 = 6 Mười tám chia ba bằng sáu
  21 : 3 = 7 Hai mốt chia ba bằng bảy
  24 : 3 = 8 Hai tư chia ba bằng tám
  27 : 3 = 9 Hai bảy chia ba bằng chín
  30 : 3 = 10 Ba mươi chia ba bằng mười?

  4 : 4 = 1 Bốn chia bốn bằng một
  8 : 4 = 2 Tám chia bốn bằng hai
  12 : 4 = 3 Mười hai chia bốn bằng ba
  16 : 4 = 4 Mười sáu chia bốn bằng bốn
  20 : 4 = 5 Hai mươi chia bốn bằng năm
  24 : 4 = 6 Hai tư chia bốn bằng sáu
  28 : 4 = 7 Hai tám chia bốn bảy bằng
  32 : 4 = 8 Ba hai chia bốn bằng tám
  36 : 4 = 9 Ba sáuchia bốn bằng chín
  40 : 4 = 10 Bốn mươi chia bốn bằng mười
  5 : 5 = 1 Năm chia năm bằng một
  10 : 5 =2 Mười chia năm bằng hai
  15: 5 = 3 Mười lăm chia năm bằng ba
  20 : 5 = 4 Hai mươi chia năm bằng bốn
  25 : 5 = 5 Hai lăm chia năm bằng năm
  30 : 5 = 6 Ba mươi chia năm bằng sáu
  35 : 5 = 7 Ba lăm chia năm bằng bảy
  40 : 5 = 8 Bốn mươi chia năm bằng tám
  45 : 5 = 9 Bốn lăm chia năm bằng chín
  50 : 5 = 10 Năm mươi chia năm bằng mười?

  6 : 6 = 1 Sáu chia sáu bằng một
  12 : 6 = 2 Mười hai chia sáu bằng hai
  18 : 6 = 3 Mười tám chia sáu bằng ba
  24 : 6 = 4 Hai tư chia sáu bằng
  30 : 6 = 5 Ba mươi chia sáu bằng năm
  36 : 6 = 6 Ba sáu chia sáu bằng
  42 : 6 = 7 Bốn hai chia sáu bảy bằng
  48 : 6 = 8 Bốn tám chia sáu bằng tám
  54 : 6 = 9 Năm tư chia sáu bằng chín
  60 : 6 = 10 Sáu mươi chia sáu bằng mười
  7 : 7 = 1 Bảy chia bảy bằng một
  14 : 7 = 2 Mưới bốn chia bảy bằng hai
  21 : 7 = 3 Hai mốt chia bảy bằng ba
  28 : 7 = 4 Hai tám chia bảy bằng bốn
  35 : 7 = 5 Ba lăm chia bảy bằng năm
  42 : 7 = 6 Bốn hai chia bảy bằng sáu
  49 : 7 = 7 Bốn chín chia bảy bằng bảy
  56 : 7 = 8 Năm sáu chia bảy bằng tám
  63 : 7 = 9 Sáu ba chia bảy bằng chín
  70 : 7 = 10 Bảy mươi chia bảy bằng mười
  8 : 8 = 1 Tám chia tám bằng một
  16 : 8 = 2 Mười sáu chia tám bằng hai
  24 : 8 = 3 Hai tư chia tám bằng ba
  32 : 8 = 4 Ba hai chia tám bằng bốn
  40 : 8 = 5 Bốn mươi chia tám bằng năm
  48 : 8 = 6 Bốn tám chia tám bằng sáu
  56 : 8 = 7 Năm sáu chia tám bằng bảy
  64 : 8 = 8 Sáu tư chia tám bằng tám
  72 : 8 = 9 Bảy hai chia tám bằng chín
  08 : 8 = 10 Tám mươi chia tám bằng mười
  9 : 9 = 1 Chín chia chín bằng một
  18 : 9 = 2 Mười tám chia chín bằng hai
  27 : 9 = 3 Hai bảy chia chín bằng ba
  36 : 9 = 4 Ba sáu chia chín bằng bốn
  45 : 9 = 5 Bốn lăm chia chín bằng năm
  54 : 9 = 6 Năm tư chia chín bằng sáu
  63 : 9 = 7 Sáu ba chia chín bằng bảy
  72 : 9 = 8 Bảy hai chia chín bằng tám
  81 : 9 = 9 Tám một chia chín bằng chín
  90 : 9 = 10 Chín mươi chia chín bằng mười
  No_avatar
  Tôi không hiểu tại sao một chia một lại bằng không
  Avatar
  Thành viên mới xin chào chủ nhà
   
  Gửi ý kiến