Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Khoi333

  Hỗ trợ trực tuyến

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bac_Ho_ra_di_tim_duong_cuu_nuoc.flv Moi_ngay_mot_niem_vui.mp3 HN_vang_BCM.swf Ha_trang.swf 3DTinh_co_gap_lai_nhau.swf Atrong_cay_lai_nho_den_nguoi.mp3 Tieng_hat_giau_rung_bac_bo_.mp3 Cuang_dan_mua_xuan.mp3 Khuc_hat_song_que_que.mp3 Huyenthoaimengocanh..mp3 ABACHO~1.jpg 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf 0.chao_co_nhac.swf 0.Toan_h-c_thu-ng_th-c.flv 0.AVSEQ061.flv 0.Nguoi_con_gai_song_La_-_Thu_hien.mp3 0.Down_on_the_farm_-_Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf 0.Friends_-_Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf IMG0036A.jpg IMG0038A.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Web của Đồng Bào Yêu Tổ Quốc.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  1500 cau trac nghiem tieng Anh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: 1500 cau trac nghiem tieng Anh
  Người gửi: Nguyễn Hữu Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:44' 01-03-2009
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 458
  Số lượt thích: 0 người
  TEST 1
  I. Pronunciation:
  1. a. country b. fun c. summer d. truth
  --> d
  2. a. trouble b. flu c. tooth d. shoe
  --> a
  3. a. heart b. turn c. early d. third
  --> a
  4. a. song b. one c. long d. gone
  --> b
  5. a. fork b. fall c. wrong d. caught
  --> c
  6. a. full b. push c. but d. put
  --> c
  7. a. deal b. heal c. stealth d. steal
  --> c
  II. Find the mistakes:
  8. At present, I am a student at the Local Technical College, which I am studying
  English part-time.
  a. at
  b. which
  c. am studying
  d. English part-time
   b
  9. One of the girl who worked in that company died.
  a. the girl
  b. who
  c. worked
  d. died
   a
  10. This lesson is such long that I have written it for 30 minutes.
  a. is
  b. such
  c. that
  d. have written
   b
  III. Grammar and vocabulary:
  11. I read in the newspaper that there has just been a ............. against the
  government in Transylvania.
  a. relevant
  b. revolting
  c. revolution
  d. revolver
  --> c
  12. You have to be rich to send your child to a private school because the fees
  are .................
  a. astronomical
  b. aeronautical
  c. astrological
  d. atmospherical
  --> a
  13. Does that newspaper ............. the government or oppose it?
  a. advantage
  b. assist
  c. encourage
  d. support
  --> d
  14. It’s distressing to see small children ............ in the streets.
  a. pleading
  b. imploring
  c. begging
  d. entreating
  --> c
  15. You’ll get a free month’s subscription ............. you renew your membership
  by the end of January.
  a. unless
  b. however
  c. were
  d. provided
  --> d
  16. Most of my friends are ............ reporters.
  a. newspapers
  b. newspaper
  c. newspaper’s
  d. newspapers’
  --> b
  17. The electorate will not easily forgive the government for failing to fulfill its
  .............…….
  a. promises
  b. vows
  c. aspirations
  d. offers
  --> a
  18. Mark Twain is a famous American ....................
  a. physicist
  b. poet
  c. chemist
  d. writer
   d
  19. The ship broke .............. and the people were drowned.
  a. out
  b. out of the sea
  c. into pieces
  d. to pieces
  --> c
  20. .................. I have a car, I prefer to travel by train.
  a. In spite of
  b. Despite
  c. Because
  d. Although
   d
  21. My brother sang ..............of all the pupils of the group.
  a. more beautifully
  b. the most beautifully
  c. less beautifully
  d. most beautifully
  --> b
  22. I wish he ............ change his minds so often!
  a. shouldn’t
  b. wouldn’t
  c. mightn’t
  d. couldn’t
  --> b
  23. Doctors advise people being deficient ............ Vitamin C to eat more fruit and
  vegetables.
  a. in
  b. of
  c. from
  d. for
  --> a
  24. Because I am terrified of ............. spaces, I never go in lifts.
  a. contained
  b. compressed
  c. constricted
  d. confined
  --> d
  25. In a four-hour operation, surgeons managed to sew the girl’s .......... hand
  back on.
  a. cut
  b. grazed
  c. crushed
  d. severed
  --> d
  26. Even though I hadn’t spoken English for many years, I picked it .......... again
  after a few weeks.
  a. on
  b. over
  c. up
  d. through
  --> c
  27. “You haven’t eaten anything since yesterday evening. You ............. be really
  hungry!” “I am.”
  a. might
  b. will
  c. must
  d. can
  --> c
  28. Do most of the people who live along the shores of .................. earn a living
  .......................?
  a. the Mediterranean / by farm
  b. Mediterranean / by farming
  c. the Mediterranean / to farm
  d. the Mediterranean / by farming
   d
  29. I like books on literature .......................
  a. more than
  b. most of all
  c. much more
  d. not at all
  --> b
  30. It is no use ............... to school if you ................... to work hard.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓